Oshkosh North High School - EJ Schneider Field Details

Oshkosh North High School - EJ Schneider Field

1100 W Smith Ave,Oshkosh,54901, Oshkosh, Wisconsin, United States

View on Google Maps