U12

Game Summary

  Final
LogoChateau 3
LogoVitelios 2

Game Stats

Vitelios

The privacy settings of Vitelios do not allow you to view their statistics.

Chateau

The privacy settings of Chateau do not allow you to view their statistics.

Back to event page