U12

Game Summary

  Final
Logo5 Burro 4
LogoVitelios 1

Game Stats

Vitelios

The privacy settings of Vitelios do not allow you to view their statistics.

5 Burro

The privacy settings of 5 Burro do not allow you to view their statistics.

Back to event page