U12

Game Summary

  Final
LogoRosies 1
LogoVitelios 3

Game Stats

Vitelios

The privacy settings of Vitelios do not allow you to view their statistics.

Rosies

The privacy settings of Rosies do not allow you to view their statistics.

Back to event page